Kredyt hipoteczny bez umowy o pracę – co warto wiedzieć?

Minęły już czasy, kiedy aby uzyskać kredyt hipoteczny, musieliśmy posiadać umowę o pracę. Odetchnąć z ulgą mogą więc freelancerzy, przedstawiciele wolnych zawodów czy osoby rozliczające się na umowie B2B. Podejście banków się zmieniło i osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych lub prowadzące własną działalność gospodarczą także mają szansę na kredyt na zakup wybranej nieruchomości. W artykule przybliżymy, jak uzyskać kredyt hipoteczny na umowie B2B, umowie zlecenie oraz umowie o dzieło.

Kredyt hipoteczny na umowie B2B

Współpraca w modelu B2B staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród freelancerów i specjalistów w branży IT. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) mogą uzyskać kredyt hipoteczny na bardzo korzystnych warunkach. Banki coraz lepiej rozumieją specyfikę pracy na własny rachunek i oferują rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorców.

Aby uzyskać kredyt hipoteczny na umowie B2B, należy spełnić kilka kluczowych wymogów:

  • Staż działalności: Banki wymagają minimalnego okresu pracy na obowiązującej umowie B2B w wysokości już od 3 do nawet 24 miesięcy. Jednak aby dostać kredyt już po 3 czy 6 miesiącach najczęściej wymagane jest również wykazanie poprzednio otrzymywanych wpływów z umowy o pracę z firmą lub w branży, z którą obecnie rozliczamy się na B2B.
  • Dokumentacja finansowa: Banki oczekują pełnej dokumentacji finansowej, w tym PIT za ostatni rok, KPiR (Książka Przychodów i Rozchodów), wyciągi bankowe oraz ewidencję przychodów.
  • Zdolność kredytowa: Przy każdym kredycie hipotecznym wymaga jest odpowiednia zdolność kredytowa, nie inaczej jest też w przypadku osób na B2B. Oczywiście ważna jest wysokość zarobków, ale w tym przypadku kluczowa będzie także stabilność dochodów.

Więcej szczegółów, w tym informacje o zdolności kredytowej i przypadkach konkretnych banków, w artykule Kredyt hipoteczny a umowa B2B na stronie Łukasza Sroczyńskiego, jednego z najlepszych w Polsce pośredników kredytowych.

Kredyt hipoteczny na umowie zlecenie

Umowa zlecenie jest formą zatrudnienia, która podobnie jak umowa B2B nie gwarantuje bankom takiej stabilności jak umowa o pracę, jednak również w takim przypadku możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego. Banki szczególnie zwracają uwagę na regularność i wysokość wpływów na konto wnioskodawcy. Kluczowe jest, aby wykazać regularność i wysokość dochodów. W kwestii długości trwania umowy – im dłużej trwa umowa zlecenie, tym lepiej. Dobrze dla nas, jeśli możemy wykazać przed bankiem umowę zlecenie na najbliższe miesiące. Jeśli nie przeszliśmy z umowy o pracę na zlecenie, najkrótszy okres minimalny wynosi 6 miesięcy.

Kredyt hipoteczny na umowie o dzieło

Choć umowa o dzieło jest z punktu widzenia banków najmniej stabilną formą zatrudnienia, to jednak większość z nich oferuje możliwość kredytowania nieruchomości osobom wynagradzanym na podstawie tej umowy. Przy ocenie zdolności kredytowej osób na umowie o dzieło, banki poddają analizie dochody wnioskodawcy najczęściej z ostatnich 12 miesięcy, przy czym ważne jest, aby wpływy z umowy o dzieło były regularne i zapewniały stabilne źródło dochodu.  Banki mogą również wymagać potwierdzenia ciągłości i przewidywalności przyszłych dochodów, co często jest realizowane poprzez przedstawienie umów lub kontraktów na przyszłe projekty. W niektórych przypadkach banki mogą również wymagać wyższego wkładu własnego lub dodatkowych zabezpieczeń, aby zminimalizować ryzyko związane z udzieleniem kredytu.

Więcej informacji: Kredyt hipoteczny – umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Podsumowanie

Otrzymanie kredytu hipotecznego bez umowy o pracę jest jak najbardziej możliwe. Wymaga jednak spełnienia określonych warunków, w tym okresu obowiązywania umowy, odpowiedniej wysokości i stabilności otrzymywanych dochodów oraz właściwego przygotowania dokumentacji. W otrzymaniu szczegółowych informacji i w całym procesie związanym z kredytem hipotecznym na umowie B2B, umowie zlecenie czy umowie o dzieło, pomóc może pośrednik kredytowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

13 − jedenaście =